Tuesday, May 13, 2008

Suzuki ShoGun 125 Modifies #2

อีกหนึ่งผลงานการตกแต่งรถในประเทศไทยกับ Suzuki ShoGun 125 cc ที่ได้ส่งเข้าประกวดจากงาน Thailand MotorShow 2008 ที่ผ่านมาครับ

No comments:

Post a Comment